Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 136 821 141 592 148 771 147 511 151 957
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 105 125 109 924 117 021 115 137 117 902
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 88,5 92,5 91,1 90,5 87,9
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 1 710 2 391 1 129 1 230 1 686
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 2 704 2 598 2 792 2 130 2 133
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no