Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Bjørgen
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 141 592 148 771 147 511 151 957 154 521
Trøndelag fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 109 924 117 021 115 137 117 902 119 851
Trøndelag fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 92,5 91,1 90,5 87,9 89,9
Trøndelag fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 2 391 1 129 1 230 1 686 2 177
Trøndelag fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 2 598 2 792 2 130 2 133 1 597
Trøndelag fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no