Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Bjørgen
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 141 592 148 771 147 511 151 957 154 521
Trøndelag - Trööndelage fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 109 924 117 021 115 137 117 902 119 851
Trøndelag - Trööndelage fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 92,5 91,1 90,5 87,9 89,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 2 391 1 129 1 230 1 686 2 177
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 2 598 2 792 2 130 2 133 1 597
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no