Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Bjørgen
7387 SINGSÅS
Org.nr 975282821
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Midtre Gauldal kommune skoleeier

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 110 034 114 752 112 439 116 098 118 657
Trøndelag - Trööndelage fylke 99 371 103 079
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Singsaas Oppvekstområde - Avd skole
Midtre Gauldal kommune 34 283 34 006 35 088 35 858 35 848
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 417 24 809
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no