Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Silsand ungdomsskole (UTGÅTT)
Hallveien 23
9303 SILSAND
Org.nr 975299384
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Lenvik kommune 108 670 116 318 130 417 133 451 135 592
Troms Romsa fylke 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Lenvik kommune 83 177 89 115 93 937 97 749 98 915
Troms Romsa fylke 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Lenvik kommune 78,1 79,7 73,9 76,5 75,1
Troms Romsa fylke 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Lenvik kommune 602 1 607 1 655 1 173 1 631
Troms Romsa fylke 827 953 1 158 1 022 1 077
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Lenvik kommune 1 260 1 434 2 357 1 093 1 567
Troms Romsa fylke 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no