Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 0811
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 115 947 117 279 119 908 128 732 135 391
Lønnsutgifter per elev 95 195 97 730 99 058 106 168 112 221
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 81,4 81,3 82,9 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 302 598 572 1 372 1 032
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 317 1 383 1 703 1 653 1 482
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no