Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 3812
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 117 279 119 908 128 732 135 391 147 220
Lønnsutgifter per elev 97 730 99 058 106 168 112 221 117 954
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 81,3 82,9 83,3 81,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 598 572 1 372 1 032 2 107
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 383 1 703 1 653 1 482 1 774
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no