Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Siljan kommune
Kommunenr 3812
Alle grunnskoler med adresse i Siljan kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 119 908 128 732 135 391 147 220 160 358
Lønnsutgifter per elev 99 058 106 168 112 221 117 954 131 887
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 82,9 83,3 81,5 84,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 572 1 372 1 032 2 107 1 023
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 703 1 653 1 482 1 774 1 907
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no