Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Seljord kommune
Kommunenr 3820
Alle grunnskoler med adresse i Seljord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 125 966 130 774 132 547 136 920 140 060
Lønnsutgifter per elev 103 123 107 599 108 472 110 740 112 719
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,1 87,0 84,5 84,0 86,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 989 1 234 1 851 2 637 1 781
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 416 1 606 1 837 1 485 1 632
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no