Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Selje kommune
Kommunenr 1441
Alle grunnskoler med adresse i Selje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 136 285 136 140 143 370 149 447 148 517
Lønnsutgifter per elev 114 156 114 810 121 909 125 023 125 750
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 88,9 90,0 90,2 89,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 589 1 214 1 422 1 040 733
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 273 1 494 1 217 1 331 1 414
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no