Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Selbu kommune
Kommunenr 5032
Alle grunnskoler med adresse i Selbu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 118 173 115 846 119 978 129 477 137 653
Lønnsutgifter per elev 97 273 94 633 96 851 103 233 111 271
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 79,4 78,3 80,0 87,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 101 1 105 1 169 2 414 1 957
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 475 1 338 1 424 1 425 1 397
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no