Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 3437
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 122 178 122 080 126 938 135 874 142 534
Lønnsutgifter per elev 98 013 98 529 103 312 111 250 117 605
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 83,7 84,4 85,7 88,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 611 1 311 628 394 593
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 353 1 483 1 507 1 200 1 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no