Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sel kommune
Kommunenr 3437
Alle grunnskoler med adresse i Sel kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 120 069 122 178 122 080 126 938 135 874
Lønnsutgifter per elev 97 137 98 013 98 529 103 312 111 250
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 81,9 83,7 84,4 85,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 565 611 1 311 628 394
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 461 1 353 1 483 1 507 1 200
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no