Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sauherad ungdomsskole og Gvarv skole (utgått)
3810 GVARV
Org.nr 975278549
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Sauherad kommune skoleeier (utgått)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Sauherad kommune (utgått) 125 791 132 599 139 909 151 730 161 135
Telemark fylke (utgått) 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Sauherad kommune (utgått) 97 802 101 678 110 038 119 217 128 468
Telemark fylke (utgått) 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sauherad kommune (utgått) 87,2 84,4 86,4 89,2 96,1
Telemark fylke (utgått) 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sauherad kommune (utgått) 1 116 1 123 986 2 052 1 307
Telemark fylke (utgått) 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sauherad kommune (utgått) 1 516 1 447 1 432 1 604 1 415
Telemark fylke (utgått) 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no