Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sauda kommune
Kommunenr 1135
Alle grunnskoler med adresse i Sauda kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 113 743 117 883 127 212 118 360 124 287
Lønnsutgifter per elev 95 868 98 415 104 545 97 893 102 027
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,5 85,0 85,9 86,3 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 717 913 793 381 491
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 981 2 017 2 173 1 972 1 872
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no