Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sarpsborg kommune
Kommunenr 3003
Alle grunnskoler med adresse i Sarpsborg kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 97 527 97 753 99 758 103 103 109 487
Lønnsutgifter per elev 81 331 81 598 82 933 85 816 91 942
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 85,8 86,5 87,3 87,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 467 1 266 1 690 1 642 1 422
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 107 1 183 1 396 1 100 1 008
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no