Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune (utgått)
Kommunenr 1546
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 155 157 142 805 153 158 160 176 179 632
Lønnsutgifter per elev 116 490 110 384 115 325 123 627 142 720
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 82,5 81,3 82,6 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 298 289 2 607 2 843 2 389
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 464 937 2 019 1 069 1 372
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no