Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandøy kommune
Kommunenr 1546
Alle grunnskoler med adresse i Sandøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 297 155 157 142 805 153 158 160 176
Lønnsutgifter per elev 111 549 116 490 110 384 115 325 123 627
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 82,8 82,5 81,3 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 422 298 289 2 607 2 843
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 401 1 464 937 2 019 1 069
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no