Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandnes skole
Østre Tromøyvei 461
4812 KONGSHAVN
Org.nr 975280896
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Sandnes skole
Arendal kommune 101 999 106 042 109 455 112 714 118 248
Agder fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Sandnes skole
Arendal kommune 84 732 86 793 90 457 94 808 98 592
Agder fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sandnes skole
Arendal kommune 84,1 85,3 85,4 86,0 84,7
Agder fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sandnes skole
Arendal kommune 679 582 386 423 206
Agder fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sandnes skole
Arendal kommune 1 558 1 391 1 463 1 340 1 108
Agder fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no