Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandnes kommune
Kommunenr 1102
Alle grunnskoler med adresse i Sandnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 90 768 94 355 97 564 96 886 99 386
Lønnsutgifter per elev 75 521 79 230 84 156 81 093 81 077
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 83,7 87,1 86,3 85,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 577 739 705 516 962
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 242 1 358 1 353 1 108 1 306
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no