Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandhornøy skole - Avd skole
Dalan
8130 SANDHORNØY
Org.nr 974545373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Sandhornøy skole - Avd skole Gildeskål kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 201 818 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 157 515 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,7 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 207 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 644 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no