Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandhornøy skole - Avd skole
Dalan
8130 SANDHORNØY
Org.nr 974545373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Sandhornøy skole - Avd skole
Gildeskål kommune 127 970 136 387 147 768 151 212 173 602
Nordland fylke 97 545 102 187 107 005 112 455 117 297
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Sandhornøy skole - Avd skole
Gildeskål kommune 17 634 37 333 41 733 50 582 51 529
Nordland fylke 21 906 22 528 23 797 25 794 26 646
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no