Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 3804
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 106 356 115 286 118 758
Lønnsutgifter per elev 87 488 93 959 96 103
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 84,2 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 092 2 124 2 770
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 735 1 378 1 298
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no