Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 3804
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 356 115 286
Lønnsutgifter per elev 87 488 93 959
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 092 2 124
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 735 1 378
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no