Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev 115 286
Lønnsutgifter per elev 93 959
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 124
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 378
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no