Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Sandefjord kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 115 286 114 055 121 243
Lønnsutgifter per elev 93 959 93 780 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 84,8 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 124 1 052 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 378 1 420 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no