Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune
Kommunenr 0710
Alle grunnskoler med adresse i Sandefjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Andebu kommune (UTGÅTT) 105 989 109 283 113 014
Færder kommune 115 485
Hof kommune (UTGÅTT) 100 438 103 224 110 322 115 076
Holmestrand kommune 117 049
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 98 880 106 228 112 139 112 694
Horten kommune 94 369 100 982 108 680 109 850 114 795
Lardal kommune (UTGÅTT) 119 696 118 761 123 242 131 075
Larvik kommune 110 450
Larvik kommune (UTGÅTT) 93 887 98 368 100 307 106 559
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 103 199 104 794 108 601 113 321
Re kommune 115 762 117 989 121 651 123 169 122 656
Sande kommune 92 185 93 887 100 668 106 324 111 146
Sandefjord kommune 106 356 115 286
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 102 191 103 078 108 661
Stokke kommune (UTGÅTT) 103 420 106 446 112 014
Svelvik kommune 97 118 98 305 103 305 114 190 121 078
Tjøme kommune (UTGÅTT) 111 741 112 486 118 461 127 146
Tønsberg kommune 93 129 96 833 102 330 111 256 111 404
Lønnsutgifter per elev
Andebu kommune (UTGÅTT) 91 108 92 723 96 838
Færder kommune 94 524
Hof kommune (UTGÅTT) 79 249 82 182 89 548 91 969
Holmestrand kommune 97 044
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 80 987 85 131 91 122 89 226
Horten kommune 77 258 82 044 90 213 92 615 95 531
Lardal kommune (UTGÅTT) 100 408 97 861 96 035 102 401
Larvik kommune 93 323
Larvik kommune (UTGÅTT) 80 253 82 837 87 328 89 193
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 85 079 85 967 89 138 92 494
Re kommune 94 337 95 422 97 994 98 820 91 544
Sande kommune 76 006 78 015 81 520 85 596 88 965
Sandefjord kommune 87 488 93 959
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 84 458 85 544 89 302
Stokke kommune (UTGÅTT) 87 503 90 858 94 096
Svelvik kommune 80 658 79 735 84 734 94 040 100 964
Tjøme kommune (UTGÅTT) 91 824 92 440 97 725 104 636
Tønsberg kommune 77 835 80 417 83 326 91 444 92 009
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Andebu kommune (UTGÅTT) 94,5 91,4 92,7
Færder kommune 88,2
Hof kommune (UTGÅTT) 82,6 83,6 86,0 84,9
Holmestrand kommune 87,0
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 83,4 82,6 85,8 80,1
Horten kommune 84,4 84,3 87,6 87,8 84,9
Lardal kommune (UTGÅTT) 80,8 76,3 72,2 74,7
Larvik kommune 88,4
Larvik kommune (UTGÅTT) 89,1 88,7 92,3 88,1
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 90,0 90,8 91,2 90,6
Re kommune 87,4 88,2 91,1 92,8 79,2
Sande kommune 82,4 82,9 81,0 81,8 81,5
Sandefjord kommune 85,8 84,2
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 84,5 84,9 85,8
Stokke kommune (UTGÅTT) 87,4 88,9 90,0
Svelvik kommune 83,9 81,8 83,4 88,7 85,8
Tjøme kommune (UTGÅTT) 83,5 83,0 83,8 85,9
Tønsberg kommune 80,2 80,1 78,5 81,0 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Andebu kommune (UTGÅTT) 510 485 531
Færder kommune 631
Hof kommune (UTGÅTT) 356 260 207 230
Holmestrand kommune 499
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 534 1 795 571 605
Horten kommune 1 104 1 443 826 381 579
Lardal kommune (UTGÅTT) 1 240 769 2 034 900
Larvik kommune 248
Larvik kommune (UTGÅTT) 951 899 355 572
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 668 966 534 597
Re kommune 632 398 2 595 982 542
Sande kommune 1 130 840 861 1 075 1 003
Sandefjord kommune 2 092 2 124
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 2 769 1 677 2 303
Stokke kommune (UTGÅTT) 503 255 448
Svelvik kommune 745 171 390 505 511
Tjøme kommune (UTGÅTT) 1 053 1 135 2 059 2 003
Tønsberg kommune 777 961 1 438 1 385 1 347
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Andebu kommune (UTGÅTT) 1 087 965 1 145
Færder kommune 1 257
Hof kommune (UTGÅTT) 1 410 976 1 021 1 148
Holmestrand kommune 975
Holmestrand kommune (UTGÅTT) 1 413 1 246 2 079 2 019
Horten kommune 2 536 2 179 1 936 1 499 1 213
Lardal kommune (UTGÅTT) 1 901 1 437 1 326 1 490
Larvik kommune 1 920
Larvik kommune (UTGÅTT) 1 475 2 316 1 321 1 983
Nøtterøy kommune (UTGÅTT) 1 358 1 202 1 321 1 373
Re kommune 1 274 1 375 1 570 1 731 1 448
Sande kommune 1 512 1 093 1 270 1 488 1 456
Sandefjord kommune 1 735 1 378
Sandefjord kommune (UTGÅTT) 1 688 1 497 1 908
Stokke kommune (UTGÅTT) 1 337 1 341 1 489
Svelvik kommune 1 148 674 1 020 997 585
Tjøme kommune (UTGÅTT) 1 628 1 544 1 342 1 121
Tønsberg kommune 1 289 1 251 1 574 1 642 1 423
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no