Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (utgått)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 078 108 661
Lønnsutgifter per elev 85 544 89 302
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 677 2 303
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 497 1 908
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no