Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (utgått)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Sandefjord kommune (utgått) 103 078 108 661
Vestfold fylke (utgått) 102 033 106 950 110 089 114 055 117 581
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Sandefjord kommune (utgått) 85 544 89 302
Vestfold fylke (utgått) 84 449 88 708 90 588 93 780 96 751
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Sandefjord kommune (utgått) 84,9 85,8
Vestfold fylke (utgått) 85,3 86,5 85,8 84,8 85,0
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Sandefjord kommune (utgått) 1 677 2 303
Vestfold fylke (utgått) 1 062 1 134 1 138 1 052 1 178
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Sandefjord kommune (utgått) 1 497 1 908
Vestfold fylke (utgått) 1 566 1 568 1 665 1 420 1 360
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no