Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (utgått)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Bodø kommune 90 626 105 241 112 680 121 127 123 034
Oslo kommune 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Lønnsutgifter per elev
Bodø kommune 78 048 88 008 95 155 100 778 103 266
Oslo kommune 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bodø kommune 81,9 88,2 89,3 87,7 88,3
Oslo kommune 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bodø kommune 1 527 1 859 1 334 3 248 1 583
Oslo kommune 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bodø kommune 1 028 1 109 805 717 591
Oslo kommune 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no