Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Sande kommune
Kommunenr 1514
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 148 327 159 066 157 640 160 046 166 359
Lønnsutgifter per elev 123 680 133 320 132 715 132 790 139 539
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 90,0 93,5 92,3 93,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 035 637 670 1 091 786
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 801 2 827 2 658 3 094 2 499
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no