Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Samnanger kommune
Kommunenr 1242
Alle grunnskoler med adresse i Samnanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 131 708 132 163 135 632 136 135 142 885
Lønnsutgifter per elev 107 669 108 746 110 772 109 669 118 118
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 83,2 83,1 81,0 84,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 055 249 1 104 1 536 683
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 590 1 271 1 552 1 639 1 724
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no