Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Samnanger barneskule
Nesjavegen 17
5650 TYSSE
Org.nr 881659522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 132 163 135 632 136 135 142 885 145 449
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 108 746 110 772 109 669 118 118 120 630
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 83,2 83,1 81,0 84,5 86,2
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 249 1 104 1 536 683 669
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 1 271 1 552 1 639 1 724 1 401
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no