Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Samnanger barneskule
Nesjavegen 17
5650 TYSSE
Org.nr 881659522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 131 708 132 163 135 632 136 135 142 885
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 107 669 108 746 110 772 109 669 118 118
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 81,5 83,2 83,1 81,0 84,5
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 1 055 249 1 104 1 536 683
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Samnanger barneskule
Samnanger kommune 1 590 1 271 1 552 1 639 1 724
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no