Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Saltstraumen skole
Knaplund
8056 SALTSTRAUMEN
Org.nr 974627892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Saltstraumen skole
Bodø kommune 80 874 83 697 89 341 94 843 99 991
Nordland fylke 94 663 97 545 102 187 107 005 112 455
Nasjonalt 86 070 88 276 91 130 94 184 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Saltstraumen skole
Bodø kommune 15 169 15 050 15 899 17 837 21 138
Nordland fylke 21 587 21 906 22 528 23 797 25 794
Nasjonalt 19 560 19 475 21 078 21 999 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no