Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rygge kommune (utgått)
Kommunenr 0136
Kun utgåtte skoler med adresse i Rygge kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 509 102 153 110 818 125 979 130 215
Lønnsutgifter per elev 84 323 85 031 91 809 96 303 100 664
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,0 86,6 88,4 82,5 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 430 844 1 616 1 564 1 171
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 108 2 042 1 266 1 621 1 517
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no