Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rugtvedt skole
Herreveien 2b
3962 STATHELLE
Org.nr 975278301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Rugtvedt skole
Bamble kommune 106 545 111 655 115 394 121 926 125 452
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Rugtvedt skole
Bamble kommune 88 320 91 783 94 958 99 840 103 269
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rugtvedt skole
Bamble kommune 85,0 85,4 85,6 84,5 85,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rugtvedt skole
Bamble kommune 578 531 1 015 910 199
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rugtvedt skole
Bamble kommune 1 897 2 107 1 856 2 041 2 510
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no