Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Flyveien 2
0770 OSLO
Org.nr 974117096
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo kommune 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Oslo fylke 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo kommune 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Oslo fylke 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo kommune 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Oslo fylke 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo kommune 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Oslo fylke 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Oslo kommune 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Oslo fylke 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no