Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Roverud skole
Skolebakken 3
2216 ROVERUD
Org.nr 974576104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Roverud skole
Kongsvinger kommune 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Roverud skole
Kongsvinger kommune 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Roverud skole
Kongsvinger kommune 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Roverud skole
Kongsvinger kommune 769 841 1 026 505 528
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Roverud skole
Kongsvinger kommune 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no