Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Romedal ungdomsskole
Mågårdvegen 24
2334 ROMEDAL
Org.nr 975270904
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Stange kommune 108 367 111 501 116 483 115 332 119 460
Hedmark fylke 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Stange kommune 85 690 89 001 91 399 88 975 92 361
Hedmark fylke 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Stange kommune 75,4 76,8 77,0 74,6 74,6
Hedmark fylke 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Stange kommune 1 189 725 1 732 1 257 2 039
Hedmark fylke 780 821 1 047 1 143 1 323
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Stange kommune 1 841 1 953 1 972 1 684 1 335
Hedmark fylke 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no