Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 151 109 158 089 167 685 194 481 197 530
Lønnsutgifter per elev 121 527 128 836 143 925 158 158 164 459
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,5 75,2 74,3 79,0 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 407 2 570 2 064 2 743 4 095
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400 2 496 1 614 2 140 1 785
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no