Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 109 022
Lønnsutgifter per elev 88 799
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 936
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 349
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no