Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 378 102 623 103 863 106 237 109 022
Lønnsutgifter per elev 81 332 84 850 85 989 87 054 88 799
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 83,7 84,3 84,8 84,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 847 853 955 831 936
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 281 1 280 1 315 1 295 1 349
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no