Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 102 623 103 863 106 237 109 022 114 270
Lønnsutgifter per elev 84 850 85 989 87 054 88 799 92 848
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 84,3 84,8 84,9 84,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 853 955 831 936 959
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 280 1 315 1 295 1 349 1 600
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no