Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 863 106 237 109 022 114 270 117 973
Lønnsutgifter per elev 85 989 87 054 88 799 92 848 96 780
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 84,8 84,9 84,2 85,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 955 831 936 959 787
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 315 1 295 1 349 1 600 1 376
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no