Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0627
Kun utgåtte skoler med adresse i Røyken kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 106 605 109 883 117 102 119 452 123 613
Lønnsutgifter per elev 66 333 67 015 70 263 72 011 76 701
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 63,2 61,8 61,0 61,0 62,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 868 872 665 829 449
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 415 1 404 1 380 1 428 1 073
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no