Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune
Kommunenr 0627
Alle grunnskoler med adresse i Røyken kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 103 443 106 605 109 883 117 102 119 452
Lønnsutgifter per elev 64 290 66 333 67 015 70 263 72 011
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 62,5 63,2 61,8 61,0 61,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 874 868 872 665 829
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 173 1 415 1 404 1 380 1 428
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no