Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røst kommune
Kommunenr 1856
Alle grunnskoler med adresse i Røst kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 141 760 140 860 133 757 161 419 170 000
Lønnsutgifter per elev 111 646 110 910 115 409 134 647 138 774
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 79,4 88,5 85,2 83,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 327 16 17 3 756 268
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 289 3 090 1 492 1 663 1 782
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no