Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røst kommune
Kommunenr 1856
Alle grunnskoler med adresse i Røst kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 140 860 133 757 161 419 170 000 180 739
Lønnsutgifter per elev 110 910 115 409 134 647 138 774 148 852
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,4 88,5 85,2 83,4 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 16 17 3 756 268 1 342
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 090 1 492 1 663 1 782 1 673
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no