Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rørvik skole
Skolegata 46
7900 RØRVIK
Org.nr 974040514
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vikna kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Rørvik skole
Vikna kommune 84 220 94 863 98 060 102 142 110 627
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Rørvik skole
Vikna kommune 76 719 80 407 83 508 84 876 92 328
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rørvik skole
Vikna kommune 89,6 83,8 83,8 81,8 82,2
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rørvik skole
Vikna kommune 514 249 313 890 1 569
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rørvik skole
Vikna kommune 1 488 1 352 1 595 1 676 1 691
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no