Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 106 814 119 223 125 828 127 854 130 125
Lønnsutgifter per elev 88 617 96 368 101 754 104 042 105 767
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,4 90,3 88,0 93,0 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 172 416 1 240 469 464
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 800 2 420 2 322 1 985 1 569
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no