Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 974 106 814 119 223 125 828 127 854
Lønnsutgifter per elev 91 422 88 617 96 368 101 754 104 042
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,8 88,4 90,3 88,0 93,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 330 172 416 1 240 469
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 752 1 800 2 420 2 322 1 985
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no