Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røn skule (UTGÅTT)
2960 RØN
Org.nr 975273687
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Vestre Slidre kommune 136 877 131 416 133 542 148 641 139 293
Oppland fylke 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Vestre Slidre kommune 115 111 110 389 112 442 115 429 104 137
Oppland fylke 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Vestre Slidre kommune 94,2 89,2 93,4 94,1 87,4
Oppland fylke 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Vestre Slidre kommune 422 870 658 1 185 1 464
Oppland fylke 861 834 832 1 092 1 067
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Vestre Slidre kommune 1 478 1 561 1 487 1 705 2 742
Oppland fylke 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no