Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rømskog kommune
Kommunenr 0121
Alle grunnskoler med adresse i Rømskog kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 139 200 156 795 194 467 200 686 195 730
Lønnsutgifter per elev 105 900 121 956 145 933 158 514 152 575
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 60,2 58,2 58,3 59,9 63,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 671 346 844 777 1 652
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 835 1 650 3 444 2 811 2 919
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no