Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rømskog kommune (utgått)
Kommunenr 0121
Kun utgåtte skoler med adresse i Rømskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 194 467 200 686 195 730 181 079 182 722
Lønnsutgifter per elev 145 933 158 514 152 575 135 338 139 947
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 58,3 59,9 63,6 65,7 72,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 844 777 1 652 1 700 1 299
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 3 444 2 811 2 919 2 815 2 865
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no