Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rømskog kommune (utgått)
Kommunenr 0121
Kun utgåtte skoler med adresse i Rømskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 156 795 194 467 200 686 195 730 181 079
Lønnsutgifter per elev 121 956 145 933 158 514 152 575 135 338
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 58,2 58,3 59,9 63,6 65,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 346 844 777 1 652 1 700
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 650 3 444 2 811 2 919 2 815
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no