Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Røkland skole - Grunnskolen
Røkland
8255 RØKLAND
Org.nr 975287432
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Røkland skole - Grunnskolen
Saltdal kommune 115 158 112 727 109 884 110 390 115 046
Nordland fylke 112 850 116 251 117 141 124 716 130 805
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Røkland skole - Grunnskolen
Saltdal kommune 94 835 94 473 91 277 92 392 93 987
Nordland fylke 91 862 95 299 96 029 101 372 106 095
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Røkland skole - Grunnskolen
Saltdal kommune 87,2 86,9 85,4 86,3 88,4
Nordland fylke 83,2 83,7 82,8 84,5 84,6
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Røkland skole - Grunnskolen
Saltdal kommune 1 120 583 1 652 2 394 1 927
Nordland fylke 871 976 1 011 1 383 1 259
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Røkland skole - Grunnskolen
Saltdal kommune 1 887 1 576 1 926 2 070 1 944
Nordland fylke 1 486 1 468 1 522 1 705 1 562
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no