Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rødsmyra skole
Veidebakken 1
1671 KRÅKERØY
Org.nr 974565579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Rødsmyra skole
Fredrikstad kommune 94 342 99 147 103 185 106 553 107 380
Østfold fylke 95 783 100 147 102 749 106 811 110 500
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Rødsmyra skole
Fredrikstad kommune 70 798 73 861 76 317 78 949 80 864
Østfold fylke 77 106 80 403 82 192 85 483 87 954
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Rødsmyra skole
Fredrikstad kommune 76,8 76,1 76,1 77,0 78,5
Østfold fylke 81,7 82,2 82,8 83,8 83,9
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Rødsmyra skole
Fredrikstad kommune 389 556 370 492 430
Østfold fylke 676 781 710 866 843
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Rødsmyra skole
Fredrikstad kommune 927 1 112 1 104 1 136 997
Østfold fylke 1 163 1 210 1 345 1 361 1 264
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no