Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rødøy kommune
Kommunenr 1836
Alle grunnskoler med adresse i Rødøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 150 677 159 446 175 880 180 469 201 971
Lønnsutgifter per elev 128 148 134 235 144 707 153 828 168 949
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,3 91,3 88,4 94,5 96,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 324 806 273 234 218
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 733 2 576 2 920 3 173 3 321
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no