Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Rødøy kommune
Kommunenr 1836
Alle grunnskoler med adresse i Rødøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 175 880 180 469 201 971 208 749 214 946
Lønnsutgifter per elev 144 707 153 828 168 949 175 048 180 217
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,4 94,5 96,2 95,3 93,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 273 234 218 198 313
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 920 3 173 3 321 3 453 3 284
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no