Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Roan kommune
Kommunenr 5019
Alle grunnskoler med adresse i Roan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 181 061 181 735 200 238 194 000 210 984
Lønnsutgifter per elev 149 778 146 833 161 214 159 705 171 855
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,5 84,7 86,9 90,1 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 263 585 271 710 645
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 980 2 101 2 775 2 175 2 930
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no