Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 3411
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 104 634 107 304 112 595 117 705 125 714
Lønnsutgifter per elev 87 780 89 854 93 638 96 275 100 831
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,2 85,0 85,7 84,6 84,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 757 935 1 247 1 396 1 620
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 225 1 256 1 365 1 289 979
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no