Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 0412
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 101 135 104 634 107 304 112 595 117 705
Lønnsutgifter per elev 84 213 87 780 89 854 93 638 96 275
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 85,2 85,0 85,7 84,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 838 757 935 1 247 1 396
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 342 1 225 1 256 1 365 1 289
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no