Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ringerike kommune
Kommunenr 0605
Alle grunnskoler med adresse i Ringerike kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 95 670 98 314 96 604 100 428 101 957
Lønnsutgifter per elev 79 836 82 909 81 402 84 189 86 655
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 86,6 87,1 86,7 88,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 402 277 532 682 600
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 165 1 198 1 257 1 280 1 299
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no