Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ringebu kommune
Kommunenr 3439
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 895 126 940 132 939 134 861 141 687
Lønnsutgifter per elev 99 387 101 368 106 473 108 504 112 600
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 79,6 84,9 82,0 82,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 836 1 537 2 471 1 644 1 635
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 962 1 964 2 053 1 990 1 756
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no